Member


Staffs

      Please replace @ to @sigma.t.u-tokyo.ac.jp
Professor Yuichi Ikuhara ikuhara@
Professor
(ANCC)
Naoya Shibata shibata@
Project Associate Professor
Ryo Ishikawa ishikawa@
Project Associate Professor
Feng Bin feng@
Assistant Professor
(ANCC)
Takehito Seki seki@
Assistant Professor Kazuaki Kawahara kawahara@
Assistant Professor Shun Kondo kondo@
Secretary Emiko Hatano hatano@
Secretary Kazue Sugawara sugawara@
   

Research Associates

  
Project Researcher Takao Matsumoto takao.matsumoto[a]sogo.t.u-tokyo.ac.jp
Excellent Young Researcher of MEXT Akihito Kumamoto kumamoto@
Project Assistant Professor Shun Sasano sasano@
Project Researcher Yang Chuchu ychuchu@
Project Researcher Jason Tam tam@
Project Assistant Professor Satoko Toyama toyama@
Technical assistant Natsumi Saito saito.natsumi@
Technical assistant Takeshi Iwata iwata@
   

Students

  
D3 Masaya Takamoto takamoto@
D3 Toshihiro Futazuka futazuka@
D3 Yoshiki Murakami yoshikimrk@
D2 Yan Jingyuan yan@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
D2 Cao Minjian cao@
D1 Shinsuke Hashimoto hashimoto@
D1 Kodai Tabata tabata@
M2 Takahiro Imata imata@
M2 Ryuhei Murakami ryuheimurakami@
M2 Hiromu Shibaguchi shibaguchi@
M2 Mitsuru Nogami nogami@
M1 Masaki Arai arai@
M1 Yoshifumi Kojima kojima@
B4 Michael Xu xu@
B4 Nanami Yamamoto yamamoto@