Member


Staffs

      Please replace @ to @sigma.t.u-tokyo.ac.jp
Professor Yuichi Ikuhara ikuhara@
Professor
(ANCC)
Naoya Shibata shibata@
Project Associate Professor
Ryo Ishikawa ishikawa@
Project Associate Professor
Feng Bin feng@
Assistant Professor
(ANCC)
Takehito Seki seki@
Assistant Professor Kazuaki Kawahara kawahara@
Assistant Professor Shun Kondo kondo@
Secretary Emiko Hatano hatano@
Secretary Kazue Sugawara sugawara@
   

Research Associates

  
Project Researcher Takao Matsumoto takao.matsumoto[a]sogo.t.u-tokyo.ac.jp
Excellent Young Researcher of MEXT Akihito Kumamoto kumamoto@
Project Assistant Professor Shun Sasano sasano@
Project Researcher Yang Chuchu ychuchu@
Technical assistant Natsumi Saito saito.natsumi@
   

Students

  
D3 Daiki Kato kato@
D3 Satoko Toyama toyama@
D3 Takafumi Moriyama moriyama@
D2 Masaya Takamoto takamoto@
D2 Toshihiro Futazuka futazuka@
D2 Yoshiki Murakami yoshikimrk@
D2 Yan Jingyuan yan@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
D1 Cao Minjian cao@
D1 Shinsuke Hashimoto hashimoto@
M2 Takeshi Iwata iwata@
M2 Kodai Tabata tabata@
M2 Akio Horikawa horikawa@
M2 Mikihiro Matsuda matsuda@
M1 Takahiro Imata imata@
M1 Ryuhei Murakami ryuheimurakami@
M1 Hiromu Shibaguchi shibaguchi@
M1 Mitsuru Nogami nogami@
B4 Masaki Arai arai@
B4 Yoshifumi Kojima kojima@